Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/12/1990

Decret 108/1990, de 13 de desembre, que modifica el Decret 84/1989, de 21 de setembre, sobre regularització de les situacions dels ocupants dels habitatges de protecció oficial de promoció pública de Balears

HABITATGE

Decret 108/1990, de 13 de desembre, que modifica el Decret 84/1989, de 21 de setembre, sobre regularització de les situacions dels ocupants dels habitatges de protecció oficial de promoció pública de Balears BOCAIB núm. 5 de 1991