Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/09/1995

Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989  BOCAIB núm. 124 de 1995

Afectat per:

Decret 44/1996, d'11 d'abril, pel qual es modifica l'article 2 del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'establien normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989 BOCAIB núm. 50 de 1996

Decret 157/1999, de 28 de juliol, de modificació del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la llei 2/1989 BOCAIB núm. 098 de 1999

Decret 189/2003, de 12 de desembre, de modificació del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989 BOIB núm. 174 de 2003

Decret 43/2004, de 14 de maig, de modificació del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989 BOIB núm. 074 de 2004

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 049 de 2007

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015