Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/12/1990

Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre organització i règim jurídic de la Junta d'Aigües de Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre organització i règim jurídic de la Junta d'Aigües de Balears BOCAIB núm. 005 de 1991

Afectat per:

Decret 11/1994, de 13 de gener, sobre organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de Balears BOCAIB núm. 015 de 1994