Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Decret 104/2004, de 23 de desembre, que modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 104/2004, de 23 de desembre, que modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears BOIB núm. 186 de 2004

Afectat per:

Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2010