Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/07/2007

Decret 103/2007, de 27 juliol, d'actualització i modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSPORTS

Decret 103/2007, de 27 juliol, d’actualització i modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOIB núm. 115 de 2007  

Afectat per:

Decret 44/2015, de 22 de maig, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca BOIB núm. 077 de 2015