Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Decret 103/2004, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 60/1997, de 7 de maig, de reglament de les agències de viatges de la comunitat autònoma de les Illes Balears

ECONOMIA I EMPRESA \ TURISME

Decret 103/2004, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 60/1997, de 7 de maig, de reglament de les agències de viatges de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 186 de 2004

Afectat per:

Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s’estableixen la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable d’inici de les activitats turístiques BOIB núm. 143 de 2009