Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/12/2012

Decret 102/2012, de 21 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2013, a l'efecte del còmput de terminis administratius

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 102/2012, de 21 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2013, a l’efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 192 de 2012