Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/08/2010

Decret 102/2010, de 27 d'agost, de dissolució de la societat Fires i Congressos de Balears, SA

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 102/2010, de 27 d’agost, de dissolució de la societat Fires i Congressos de Balears, SA BOIB núm. 131 de 2010