Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Decret 102/2004, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari per a l'any 2005 de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general d'horaris comercials

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 102/2004, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari per a l'any 2005 de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general d'horaris comercials BOIB núm. 186 de 2004

Afectat per:

Decret 61/2005, de 27 de maig, pel qual es fixa el calendari per a l’any 2005 de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general d’horaris comercials BOIB núm. 085 de 2005