Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/03/2015

Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa

ELECCIONS

BOIB núm. 36 de 2015

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 de correcció d'errades ortogràfiques i de maquetació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa BOIB núm. 56 de 2015

Decret 22/2019, de 22 de març, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa BOIB núm. 38 de 2019

Ordre de la consellera de Presidència d’1 d’abril de 2019 per la qual es desplega el Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa BOIB núm. 42 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document