Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/02/2014

Decret 10/2014, de 14 de febrer, pel qual es regula el càrrec de comissionat autonòmic per a la commemoració del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull els anys 2015 i 2016, i se'n fa el nomenament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 10/2014, de 14 de febrer, pel qual es regula el càrrec de comissionat autonòmic per a la commemoració del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull els anys 2015 i 2016, i se'n fa el nomenament BOIB núm. 023 de 2014