Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/01/2005

Decret 10/2005, de 28 de gener, pel qual es modifica el Decret 252/1999, de 10 de desembre, pel qual es crea el Consell Pesquer

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CAÇA I PESCA

Decret 10/2005, de 28 de gener, pel qual es modifica el Decret 252/1999, de 10 de desembre, pel qual es crea el Consell Pesquer BOIB Núm. 20 de 2005

Afectat per:

Decret 92/2008, de 29 d’agost, pel qual es modifica el Decret 252/1999, de 10 de desembre, pel qual es crea el Consell Pesquer BOIB Núm. 123 de 2008