Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/01/2004

Decret 10/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 10/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears BOIB núm. 019 de 2004