Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

19/02/1999

Decret 10/1999, de 19 de febrer, pel qual es delega en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears la tramitació dels expedients de trasllat, modificació i transmissió d'oficines de farmàcia i el nomenament de farmacèutics regents, substituts o adjunts

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 10/1999, de 19 de febrer, pel qual es delega en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears la tramitació dels expedients de trasllat, modificació i transmissió d'oficines de farmàcia i el nomenament de farmacèutics regents, substituts o adjunts BOCAIB núm. 027 de 1999  

Afectat per:

Decret 100/2008, de 26 de setembre, pel qual es revoca la delegació de competències, aprovada pel Decret 10/1999, de 19 de febrer, pel qual es delega en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears la tramitació dels expedients de trasllat, modificació i transmissió d’oficines de farmàcia i el nomenament de farmacèutics regents, substituts o adjunts BOIB Núm. 139 de 2008