Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/02/1992

Decret 10/1992, de 13 de febrer, pel qual es regula la implantació, organització i funcionament del registre general d'explotacions agràries de Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 10/1992, de 13 de febrer, pel qual es regula la implantació, organització i funcionament del registre general d'explotacions agràries de Balears BOCAIB núm. 037 de 1992

Afectat per:

Correcció d'errors  advertits en el Decret 10/1992, de dia 13 de febrer, pel qual es regula la implantació, organització i funcionament del registre general d'explotacions agràries de Balears BOCAIB núm. 053 de 1992

Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre general d'explotacions agràries de les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2006