Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/02/1991

Decret 10/1991, de 7 de febrer, que modifica el Decret 72/1989, de bases i exercicis per a l'ingrés en la Policia Local

FUNCIÓ PÚBLICA \ POLICIA LOCAL

Decret 10/1991, de 7 de febrer, que modifica el Decret 72/1989, de bases i exercicis per a l'ingrés en la Policia Local BOCAIB núm. 026 de 1991

Afectat per:

Correcció d'error advertit en el Decret 10/1991, de 7 de febrer, que modifica el Decret 72/1989, de bases i exercicis per a l'ingrés en la Policia Local BOCAIB núm. 030 de 1991

Correcció d'errors detectats en la publicació de la correcció de l'error advertit en el Decret 10/1991, de bases i exercicis per a l'ingrés a la Policia Local BOCAIB núm. 047 de 1991

Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 067 de 2015