Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/01/1984

Decret 10/1984, de 24 de gener, d'organització de la Conselleria d'Educació i Cultura

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 10/1984, de 24 de gener, d'organització de la Conselleria d'Educació i Cultura BOCAIB núm. 4 de 1984

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 7 de 1984

Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 29 de maig de 1985, per la qual s'aprova l'organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura BOCAIB núm. 20 de 1985