Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/2012

Decret 101/2012, de 14 de desembre, pel qual es regula la concessió d'una subvenció al Consell Insular d'Eivissa per moblar I'antic edifici de la Comandància Militar d'Eivissa, I'ús del qual se cedeix a la UIB

EDUCACIÓ \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 101/2012, de 14 de desembre, pel qual es regula la concessió d’una subvenció al Consell Insular d’Eivissa per moblar I’antic edifici de la Comandància Militar d’Eivissa, I’ús del qual se cedeix a la UIB BOIB núm. 186 de 2012

Afectat per:

Correcció d’errates del Decret 110/2012, de 14 de desembre, pel qual es regula la concessió d’una subvenció al Consell Insular d’Eivissa per moblar l’antic edifici de la Comandància Militar d’Eivissa, l’ús del qual se cedeix a la UIB BOIB núm. 187 de 2012