Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Decret 101/2004, de 23 de desembre, de modificació del Decret 57/1999, de 28 de maig, pel que es regula un règim de subvenció pels residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular en els desplaçaments interinsulars i del Decret 115/2000, de 21 de juliol, de règim de subvencions al transport marítim regular pels residents a la illa de Formentera

TRANSPORTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 101/2004, de 23 de desembre, de modificació del Decret 57/1999, de 28 de maig, pel que es regula un règim de subvenció pels residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular en els desplaçaments interinsulars i del Decret 115/2000, de 21 de juliol, de règim de subvencions al transport marítim regular pels residents a la illa de Formentera BOIB núm. 185 de 2004

Afectat per:

Decret 42/2008, d'11 d'abril, regulador de la bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera per als residents a l'illa de Formentera BOIB núm. 56 de 2008

Decret 43/2008, d'11 d'abril, regulador de la bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per als residents a la comunitat autònoma de las Illes Balears BOIB núm. 56 de 2008