Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/07/2001

Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments administratius de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments administratius de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució BOIB Núm. 089 de 2001