Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Legislació territorial i urbanística


L'obra pretén oferir un compendi de la normativa aplicable en un àmbit concret de l'ordenament jurídic de la nostra Comunitat Autònoma. Aquest volum és un recull del conjunt de normes que conformen el complex entramat que regula l'urbanisme a les nostres Illes.

L'edició electrònica d'aquesta obra s'actualitza periòdicament en relació amb les modificacions normatives i les novetats rellevants.

L'actualització de l'edició impresa es pot complementar amb la «Separata d'actualizacions».