Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Cicle de seminaris Repensant l'Administració pública


Aquest cicle va adreçat principalment a directors generals i secretaris generals de les diverses conselleries, com també a funcionaris de la nostra Administració que tenen responsabilitats en els àmbits de l’assessorament jurídic i de la gestió econòmica. La idea és propiciar, entre les persones que poden impulsar canvis, l’estudi i el debat de qüestions relacionades amb la reforma administrativa i la millora dels serveis públics.

PROGRAMA GENERAL

*NOU calendari previst

6 de febrer

La Administración pública del siglo XXI, a cura del senyor Luciano Parejo Alfonso, catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universidad Carlos III de Madrid. 

1 d'octubre

*Eficàcia i eficiència en la gestió pública, a cura del senyor Joan Rosselló Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

22 d'octubre

*Les noves formes de selecció dels empleats públics, a cura de la senyora Lourdes Aguiló Bennàssar, directora de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12 de novembre

*La protecció de dades a les administracions públiques, a cura de la senyora Pilar Cabotá Sainz, cap de servei de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

27 de novembre

*La contractació pública del futur, a cura de la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.


Tots els seminaris tindran lloc a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca: carrer de Ramon Llull, 3, de Palma. Les sessions començaran aproximadament a les 12.00 h i acabaran a les 14.00 h.

Aforament limitat. L’assistència està condicionada a l’admissió de les sol·licituds que es formulin mitjançant el full d’inscripció corresponent a l’adreça de correu electrònic iea@caib.es.