Secretaria Tècnica

  

Servei de Formació Sanitària
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Conselleria de Salut i Consum
C/ de Calçat  2 A, 07011 Palma
Telèfon: 971 17 95 97
Adreça de contacte: formacio@dgaval.caib.es