Torna

Escola de Primavera de Serveis Socials

ESCOLA DE PRIMAVERA DE SERVEIS SOCIALS

«El treball comunitari com a model de resposta i la necessitat de replantejar el paper dels

serveis socials en el context actual»

Dijous, 11 de maig

Divendres, 12 de maig

9. 00 h

Recollida de documentació i acreditacions

9. 00 h Auditori. Conferència:

«La rellevància de la intervenció comunitària en el context actual. Reptes i dificultats». A càrrec del Sr. Miquel Àngel Oliver i el Sr. Jesús Hernández Aristu. 

Modera la Sra. Nanda Caro Blanco, professora de la Facultat de Filosofia i Treball social de la UIB.

9. 30 h

Obertura de lEscola de Primavera

Auditori. Conferència inaugural:

«Orientacions teòriques i metodològiques per l'impuls del treball comunitari des dels serveis socials». A càrrec de la Sra. Marta Llobet Estany i el Sr. Ferran Cortès Izquierdo, professors del Departament de Treball social de Grau, de la Universitat de Barcelona. Modera el Sr. Andreu Horrach Torrens, director general de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

11.15 h

Berenar

10.30 h

Berenar

11.45h Auditori« Criteris tècnics d'intervenció comunitària» de l'Àrea de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma. A càrrec del Sr. Bernat Calafat Vich. Modera el Sr. Joan Antoni Salas Rotger, director general de l'Àrea de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma . 

11.00 h Dinàmiques

Auditori 

Dinàmiques participatives sobre la importància de la intervenció comunitària en el context actual. Reptes i dificultats. A càrrec del Sr. Miquel Àngel Oliver

professor de la Facultat de Filosofia i Treball social de la UIB, i el Sr. Jesús Hernández Aristu, professor Honorari de la Universitat Pública de Navarra.

.

Aula Cabrera

Presentació i dinàmiques sobre el teatre de les oprimides com a eina per a la intevernció en procesos comunitaris.

A càrrec de la Sra. Catalina Nebot Rios, sociòloga i experta en Teatre per a la Intervenció Social.

12.15 h Auditori. Taula rodona dexperiència comunitària:

«Pertinència i oportunitat per a una reformulació». Enfocament comunitari de lAjuntament de Bilbao. A càrrec del Sr. José María Duque Carro, treballador social de l'Ajuntament de Bilbao. (Redescubrimiento de los servicios sociales de atención primaria. Hacia un (nuevo)modelo de atención personal y comunitaria).

Auditori. Taula rodona: «Dinamització de la comunitat des de la mirada dels drets» Càritas. A càrrec de la Sra. Bàrbara Picornell Vives i la Sra. Raquel Rios Olivencia,  responsables de l'Acció de Base de Cáritas.

Modera el Sr. Jordi Fuster Simó, president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.

13.30 h

Auditori. Presentació de projectes comunitaris

Tallers de competències comunicatives per a joves de secundària, per a la inserció social i laboral, complementats amb un taller d'audiovisual: «Difícil i possible». A càrrec de l'Ajuntament de Manacor, col·laboren Quindrop audiovisuals, IES Manacor, IES Porto Cristo, Apima IES Manacor, Apima IES Porto Cristo, Obra social La Caixa.

dificil y posible

14.00 h

Dinar

13.00 h Conclusions

Auditori

Conclusions a càrrec del Sr. Miquel Àngel Oliver Perelló, professor de la Facultat de Filosofia i Treball social de la UIB.

Cloenda a càrrec del Sr. Juan Manuel Rosa González, director general de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

15.15 h Auditori. Presentació del II Pla Estratègic de Serveis Socials.

A càrrec del Sr. Andreu Horrach Torrens, director general de Planificació i Serveis Socials. 

Modera la Sra. Antònia Pascual Galmés, sociòloga del Servei de Planificació i Serveis Socials.

13.30 h

Auditori. Cloenda: teatre social. A càrrec dEAPN.

16.00 h Taules rodones

Aula polivalent. Taula rodona dexperiència comunitària en la població infantil i juvenil: «Intervencions comunitàries socioeducatives de Naüm. Barri de Son Roca». <http://naumsonroca.es/>

Aula Menorca. Taula rodona dexperiència comunitària adreçada a la població general: «Centre Jovent. Programa de barris». <http://jovent.es/>

Aula Cabrera. Taula rodona dexperiència comunitària intercultural: «Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)». Interculturalitat i cohesió social. Barris de Santa Catalina i es Jonquet. GREC. La Caixa. Amb el suport de l’Ajuntament de Palma. <https://icipalma.wordpress.com/>

Aula Formentera. Taula rodona dexperiència comunitària per a la inclusió social: «EAPN. Grups de participació social de les persones en situació de vulnerabilitat social». <http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/guia_participacion.pdf>

17.00 h

Auditori. Conclusions de les taules rodones. A càrrec dels representants de cada taula

17.30 h

Avaluació de programes socials. Avaluació de la percepció de limpacte del programa «CaixaProinfància» a Mallorca. A càrrec del Sr. Josep Lluís Oliver

Degà de la Facultat d'Educació de la UIB, i la Sra. Carme Muñoz González, representant d'EAPN a Balears . Modera el Sr. Ignasi Martin i Navarro, president del Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears.

<http://www.redalyc.org/html/1350/135047100006/index.html>