Torna

Escola de Primavera de Serveis Socials

APROFUNDINT EN LA PERSPECTIVA RELACIONAL DE LES INTERVENCIONS SOCIALS


El mes d’octubre s’envià la convidada a participar en aquesta sessió amb l’objectiu d’explicar-nos què ha passat de diferent des de l’Escola de Primavera en el nostre dia a dia i quines experiències, pràctiques i coneixements hem elaborat i construït des d’una mirada «relacional». En definitiva, com ha canviat la nostra intervenció social i praxi diària?