Torna

Escola de Primavera de Serveis Socials

1. Ponència Inaugural. Orientacions teòriques i metodològiques per l'impuls del treball comunitari

desc_PDF64.png Marta Llobet                       desc_PDF64.pngFerrán Cortés                     desc_PDF64.pngOrientacions teòriques i metodològiques


2. Criteris tècnics d'intervenció comunitària - Bernat Calafat

desc_PDF64.pngCriteris intervenció comunitària 2016                desc_PDF64.png Presentació Escola de Primavera Intervenció Comunitària


3. Pertinència i oportunitat per a una refomulació - José María Duque

desc_PDF64.png Esquema- Replanteando los Servicios Sociales en el contexto actual


4. Dinamització de la comunitat des de la mirada dels drets - Bárbara Picornell i Raquel Rios

desc_PDF64.png Presentació Prezi


5. II Pla Estratègic de Serveis Socials - Andreu Horrach

Objectius del Pla Estratègic             Presentació PESS 2017/21


6. Avaluació de programes social. CaixaProinfància - UIB La Caixa

Impacte famílies, projecte pilot a s'Arenal 2013/15


7. La rellevància de la intervenció comunitària en el context actual. Reptes i dificultats.

 Presentació de Miquel Àngel Oliver              desc_PDF64.png Presentació de Jesús Hernández Aristu