Torna

Escola de Primavera de Serveis Socials

EscolaPrimavera

L’Escola de Primavera de Serveis Socials s’emmarca en el Pla de Formació 2017-2021 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que es desenvolupa a través de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials.

Per això, la Direcció General de Planificació i Serveis Socials promou la tercera edició de l’Escola de Primavera de Serveis Socials, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de les competències professionals, per garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia del sistema de serveis socials, i alhora contribuir a l’assoliment dels objectius organitzatius i estratègics de la Direcció General que es deriven del compliment de la Llei 4/2009, d11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

La temàtica de lEscola de Primavera pretén complementar el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2017, que disposa que els serveis socials comunitaris bàsics han delaborar plans dintervenció comunitària per a la zona bàsica corresponent, desenvolupar programes comunitaris per al conjunt de la població i prestar serveis que actuïn sobre la població general i desenvolupin actuacions per donar resposta a les situacions de necessitat que no requereixen laplicació de recursos específics.

Per aquest motiu, lEscola de Primavera vol ser un espai de coneixement i intercanvi entre els agents públics i privats que intervenen en el camp social.

Durant lEscola de Primavera, sexposaran i sanalitzaran les metodologies, els reptes i les dificultats que suposa la intervenció comunitària en el context actual, mitjançant la participació de ponents experts, la presentació i lavaluació de projectes comunitaris, així com dinàmiques participatives.

Us convidem a participar de la III Escola de Primavera de Serveis Socials que es durà a terme els dies 11 i 12 de maig al Centre Integrat de Son Llebre del Pla de na Tesa (Marratxí).

Aquí trobareu tota la informació relativa al programa d’activitats amb les modalitats de participació, el full d’inscripció i la informació de com arribar a les instal·lacions de Son Llebre (inscripcions fins dia 5 de maig).

Per a les persones assistents de fora de Mallorca, posam a disposició 10 places de la instal·lació Casa del Mar. Per a més informació sobre aquest tema posau-vos en contacte al telèfon 971.17.64.59 o bé al correu electrònic planificacio@dgplafor.caib.es