Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

PREUS DELS MÒDULS DEL BLOC ESPECÍFIC.

PUBLICACIÓ AL BOIB Núm 90 de 12 de juliol de 2022.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2022 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als
ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2022-2023

5916.pdfPreus del bloc específic 2022-2023.pdf

El número de compte de les federacions:

Bàsquet: ES92-2038-3276-8260-0027-9100
Hípica: ES91-2038-3430-9160-0013-1394
Muntanya i Escalada: ES87-2056-0007-8120-2179-1021
Vela: ES57-0081-0159-6100-0158-9063

PREUS DELS MÒDULS DEL BLOC COMÚ.

Les taxes del bloc comú i bloc pràctic (Només LOGSE) dels ensenyaments esportius i els casos d'exempcions i bonificacions es poden consultar al BOIB número 4 de dia 6 de gener de 2022 (https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11505/656841/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-relacions-e) i també al següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx