Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

MODIFICACIÓ RESOLUCIO DE PREUS

Modificació Resolució de preus BOIB.pdfModificació Resolució de preus BOIB.pdf

NOVETAT DIA 24 DE MAIG 2021. RESOLUCIÓ DE PREUS.

PUBLICACIÓ AL BOIB Núm 69 de 27 de Maig DE 2021.

BOIB Resolució preus 21-22.pdfBOIB Resolució preus 21-22.pdf

BOIB Resolución precios 21-22.pdfBOIB Resolución precios 21-22.pdf

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de maig de 2021 per la qual s’
acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als
ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Futbol i Futbol sala, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2021-2022

Resolució preus 21-22.pdfResolució preus 21-22.pdf

Resolución precios 21-22.pdfResolución precios 21-22.pdf

Les taxes del bloc comú, complementari i pràctic dels ensenyaments esportius i els casos d'exempcions i bonificacions es poden consultar al BOIB número 5 de dia 10 de gener de 2019 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10926/617527/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac) i també al següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx