Torna

Distinció Cornelivs Atticvs

EDICIÓ 1996

Acord Consell de Govern de data 19/05/96

A proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a les següents persones:

SR. ANTONI BONET I RIERA                   

SR. PABLO LAMBERTO CORTÉS

SR. PEDRO NADAL I BUJOSA

SRA. CARMEN GUÀRDIA I AMER

SR. BERNAT CAPÓ I PLOMER

R. JOAN BAGUR I COLL

 

EDICIÓ 1997

Acord de Consell de Govern de data 12/12/1997

A proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a les següents persones:

SR. JOAN BALLESTER I MORAGUES

SR. GUILLEM TIMONER I OBRADOR

 

EDICIÓ 1998

Acord de Consell de Govern de data 22/01/1999

A proposta del conseller de Cultura, Educació i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a les següents persones:

SR. BARTOMEU RULLAN I SASTRE

SR. MARC VERGER I CANALS

 

EDICIÓ 1999

Acord de Consell de Govern de data 24/03/2000

A proposta del consellera de Benestar Social, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a les següents persones:

SR. ANTONI PUJOL LLABRÉS

SRA. JÚLIA CANO COBO                                     

SR. BARTOMEU ESTELRICH FUSTER

 

EDICIÓ 2000

Acord de Consell de Govern de data 23/02/2001

A proposta del consellera de Benestar Social, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a les següents persones:

SR. BARTOMEU FERRAGUT FERRER

SR. JAUME OLIVER SASTRE

SR. JOAN CASALS THOMÀS

 

EDICIO 2001

Acord de Consell de Govern de data 22/02/2002

A proposta del consellera de Benestar Social, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. ENRIQUE GRANADOS AUMACELLAS

 

EDICIO 2002

Acord de Consell de Govern de data 21/02/2003

A proposta del consellera de Benestar Social, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JOSEP SANCHÍS PASTOR

 

EDICIÓ 2003

Acord de Consell de Govern de data 20/02/2004

A proposta de la consellera de Presidència i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. MARTÍN MORA MORAGUES

 

EDICIÓ 2004

Acord de Consell de Govern de data 25/02/2005

A proposta de la consellera de Presidència i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JUAN JOSÉ MAS GARAU

 

EDICIÓ 2005

Acord de Consell de Govern de data 24/02/2006

A proposta de la consellera de Presidència i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. VICTOR JUAN ROIG

 

EDICIÓ 2006

Acord de Consell de Govern de data 16/02/2007

A proposta de la consellera de Presidència i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. RAFAEL MUNTANER MOREY

 

EDICIÓ 2007

Acord de Consell de Govern de data 22/02/2008

A proposta del conseller d’Esports i Joventut, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SRA. MARGARITA FERRER ALÓS

 

EDICIÓ 2008

Acord de Consell de Govern de data 20/02/2009

A proposta del conseller d’Esports i Joventut, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JOAN ORDINAS TORRES

 

EDICIÓ 2009

Acord de Consell de Govern de data 26/03/2010

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JAIME L. ENSEÑAT VELASCO

 

EDICIÓ 2010 EXTRAORDINÀRIA

Acord de Consell de Govern de data 19/11/2010

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de Govern adopta l’acord de donar-se per assabentat de la resolució del conseller de Presidència de 12 de novembre de 2010, per la qual es modifica el punt vuitè de l’annex 1 de la Resolució de 20 d’octubre de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria de la concessió de la Distinció Cornelius Atticus.

 

EDICIÓ 2010 EXTRAORDINÀRIA

Acord de Consell de Govern de data 19/11/2010

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar, amb caràcter extraòrdinari,  la Distinció Cornelius Atticus als esportistes següents: :                          

SR. RAFAEL NADAL PARERA

SR.  JORGE LORENZO GUERRERO  

 

EDICIÓ 2010

Acord de Consell de Govern de data 25/02/2011

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JOAN SEGUÍ I PICORNELL

 

EDICIÓ 2011

Acord de Consell de Govern de data 02/03/2012

A proposta del conseller de Turisme i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JOAN LLANERAS ROSSELLÓ

 

EDICIÓ 2012

Acord de Consell de Govern de data 22/02/2013

A proposta del conseller de Turisme i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. MIQUEL BESTARD CABOT

 

EDICIÓ 2013

Acord de Consell de Govern de data 21/02/2014

A proposta del conseller de Turisme i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. XAVI TORRES RAMIS

 

EDICIÓ 2014

Acord de Consell de Govern de data 27/02/2015

A proposta del conseller de Turisme i Esports, el Consell de Govern adopta l’acord d’atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. MATEU MARTORELL MARQUÈS

EDICIÓ 2015

Acord de Consell de Govern de data 26/02/2016

A proposta de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, el Consell de Govern adopta l'acord d'atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. ANTONI ROIG SERRA

EDICIÓ 2016

Acord de Govern de data 24 /02/2017

A proposta de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, el Consell de Govern adopta l'acord d'atorgar la Distinció Cornelius Atticus a:

SR. JOSÉ ONOFRE ROSES JUANEDA

EDICIÓ 2017

Acord de Govern de data 16/02/2018

A proposta de la consellera de Cultura, Participació i Esports, el Consell de Govern adopta l'acord d'atorgar les Distincions Cornelius Atticus a :

SRA. MARIA DOLORES BESNÉ DE TEJADA (Cornelius Atticus femení).

SR. JOHN NEVILLE PETER TUNKS (A títol pòstum) (Cornelius Atticus masculí).

EDICIÓ 2018

Acord de Govern de data 07/03/2019

A proposta de la consellera de Cultura, Participació i Esports, el Consell de Govern adopta l'acord d'atorgar les Distincions Cornelius Atticus a:

SRA. VICTORIA PERTIERRA MONFORTE (Cornelius Atticus femení)

SR. GABRIEL GOMILA JAUME (Cornelius Atticus masculí).