Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional

 

Autorització dels centres de formació


 Introducció. Els cursos necessaris per obtenir la formació inicial i la formació contínua només es poden impartir en els centres autoritzats per aquesta Conselleria.

 

 Destinataris. Persones físiques o jurídiques que siguin titulars dels centres i que vulguin impartir qualsevol de les modalitats de formació.

 Requisits. Vegeu annex II del Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol.

 

 

 Documentació. Original i fotocòpia de la sol·licitud de comunicació i de la documentació.

                 
   

 

Document de sol.licitud

 

Documentació per presentar

 

 

 

 Normativa. BOE 184/2007, núm. ref. 14726: Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.