Torna

Dia de les Illes Balears - Medalla d'Or i Premis Ramon Llull

                                            

 

Premis Ramon Llull

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears va ser instituït pel Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm. 15, de 4 de febrer de 1997. La primera cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc el divendres 14 de novembre de 1997, a l’edifici de la Llotja.

Atesa l’experiència acumulada pel Govern, s’ha considerat pertinent derogar la normativa anterior i regular novament el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió del 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El Premi Ramon Llull, atorgat mitjançant un acord del Consell de Govern, té una naturalesa exclusivament honorífica i, a més, s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears. El nou Decret recull en l’article 3 —sobre l’atorgament— que es pot concedir un màxim de deu premis Ramon Llull per any.

Pel que fa a la presentació de candidatures, abans del 31 d’octubre de cada any s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de convocatòria pública per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears de l’exercici següent. El termini de presentació de candidatures ha d’acabar abans del 31 de desembre de cada any.

També es constitueix un jurat per considerar i valorar les candidatures d’aquestes distincions, el qual estarà format per un representant de cada conselleria. El president del jurat podrà designar, a més, personalitats de reconeguda competència en relació amb els mèrits que s’hagin de valorar, per tal que assisteixin a les sessions amb funcions d’assessorament, amb veu i sense vot. La primera reunió del jurat s’ha de dur a terme sempre abans del dia 20 de gener de cada any i les deliberacions han d’haver acabat el 31 de gener. En la primera sessió del mes de febrer, el Consell de Govern ha de donar-se per assabentat de la proposta del jurat i en la segona sessió del mateix mes ha d’adoptar el corresponent acord de concessió de distincions.

El nou Decret permet presentar candidatures a les administracions públiques, als òrgans i ens públics, a les associacions i les organitzacions representatives d’interessos econòmics o socials, i a les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

El guardó és una reproducció en plata i or d’una xilografia extreta de la col·lecció “Xilografies mallorquines” de la impremta Guasp. Aquesta xilografia va ser feta l’any 1950, a Palma, sota la direcció del bibliòfil Pere Sampol i Ripoll, i ha estat catalogada com la col·lecció més antiga del món. La primera edició està datada entre els anys 1895 i 1898.

La reproducció lliurada als guardonats apareix en el volum III de la col·lecció “Xilografies mallorquines”, en l’apartat “Astronomia”, amb el número 794.