Torna

Dia de les Illes Balears - Medalla d'Or i Premis Ramon Llull

Guardó Premi Ramon Llull

 

 

 

El guardó es una reproducció en argent i or d’una xilografia estreta de la col·lecció de Xilografias Mallorquinas de l’Impremta Guasp. Aquesta xilografia va ser realitzada a l’any 1950 a Palma sota la direcció del bibliòfil Pere Sampol i Ripoll i ha estat catalogada com la col·lecció més antiga del món. La primera edició d’aquesta xilografia està datada entre els anys 1895 i 1898.

La reproducció lliurada a les edicions del Premi Ramon Llull apareix en el volum III de la col·lecció Xilografias Mallorquinas, a l’apartat Astronomia amb el número 794.

La primera cerimònia de lliurament del guardons del Premi Ramon Llull va tenir lloc el divendres, dia 14 de novembre de 1997, a l’edifici de sa Llonja.

La Medalla, de 35,5 mil·límetres de diàmetre i 1,5 mil·límetres de gruix, és d’argent amb bany d’or i te un pes d'aproximadament 10 grams.

La medalla és circular, amb passacintes posterior. Característiques de les medalles:

— Anvers: sol amb rostre humà en relleu sobre fons gravat. Presenta una combinació rítmica de rajos rectilinis i de rajos ondulants.

— Revers: a la part superior hi ha un passacintes. A sota, l’escut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears gravat a mà. Sota l’escut hi ha gravat la llegenda següent: “GOVERN DE LES ILLES BALEARS/PREMIS RAMON LLULL”. El text s’escriu en majúscules i està disposat en dues línies.

I sota aquesta inscripció hi ha gravat l'any en què es concedeix el guardó.

Els Pins Ramon Llull són d’argent daurat amb unes mides de 20 mil·límetres de diàmetre i 0,5 mil·límetres de gruix. Característiques del pin:

— Part anterior del pin: sol amb rostre humà en relleu sobre fons gravat, amb rajos combinant els rectilinis i els ondulants.

— Part posterior del pin hi ha l’agulla i el tancador.