Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d'Educació i UNiversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster)

07009 Palma

971 17 76 08

convivexit@caib.es