Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 


Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar


Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació i Universitat
C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster).

07009 Palma

Tel.:971177608