Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 


Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar


Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació i Universitat
C/ Alfons El Magnànim, 29, 3r (BLOC B) 07004 Palma


Tf 971177608