Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Pràctiques restauratives

El Decret de Drets i Deures dels Alumnes regula la mediació com una eina de resolució pacífica de conflictes en els centres escolars. Fidels a aquesta idea, des de 2008, Convivèxit ha promocionat la mediació mitjançant projectes d'innovació pedagògica, seminaris, cursos i trobades d'alumnes mediadors. Sense renunciar als beneficis evidents de la mediació, apostam també per la difusió de les pràctiques restauratives (PR) com a filosofia de convivència complementària a la mediació per diferents raons:

1. Les PR ens permeten abordar conflictes entre desiguals, amb desequilibri de forces o amb terceres persones afectades.

 

2. Les PR no es centren exclusivament en la resolució de conflictes sinó que ofereixen tot un ventall d'eines i tècniques senzilles de prevenció, de construcció del sentiment de pertinença al grup i a la comunitat, de millora de les relacions personals...

3. Les PR estan directament relacionades amb l'educació social i emocional ja que treballen l'empatia, el respecte, l'assertivitat, l'autenticitat, la consideració positiva incondicional, l'acceptació de les pròpies responsabilitats...

4. Les PR també treballen de forma transversal altres competències bàsiques com, per exemple, el raonament, l'argumentació o la cooperació.

5. Encara que el consens de tota la comunitat educativa sempre és molt recomanable, les PR no requereixen necessàriament el consens de grans programes o projectes de difícil implementació, sinó que impliquen sobre tot una reflexió personal sobre la pròpia pràctica docent i dur a terme petits canvis d'actitud i estils de comunicació amb resultats sorprenents.

Si desitjau més  informació sobre les xerrades i formacions que ofereix Convivèxit en aquest camp, contactau amb nosaltres en el  telèfon  971 17 76 08 o  en el correu electrònic convivexit@caib.es

 

VÍDEO SOBRE CONVIVÈNCIA I PRÀCTIQUES RESTAURATIVES ALS CENTRES EDUCATIUS


Bullying i violència fillioparental. Les Pràctiques Restauratives una forma de respondre a aquest desafiament.

Conferència de Terry O'Conell traduïda al català. Convivèxit 2017

Conferència de Terry O'Conell, versió original anglès. Convivèxit 2017

PRACTICAS RESTAURATIVAS_2020.pdfPRACTICAS RESTAURATIVAS_2020.pdf

TIEMPO DE CIRCULO_2020.pdfTIEMPO DE CIRCULO_2020.pdf

Revista CONVIVES nº 21: PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Y CONVIVENCIA

practicas restaurativas jean schmitz.png

Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.
Guía de formación elaborada por Jean Schmitz

targes preguntes restauratives.png

targes preguntes restauratives cara A.pdftarges preguntes restauratives cara A.pdf

targes preguntes restauratives cara B.pdftarges preguntes restauratives cara B.pdf

millorem la convivència amb les pràctiques restauratives.png

Guia MILLOREM LA CONVIVÈNCIA AMB LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES.pdfGuia MILLOREM LA CONVIVÈNCIA AMB LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES.pdf

targes necessitats anvers.png

Targes necessitats anvers

targes necessitats revers.png

Targes necessitats revers

vídeo pràctiques restauratives.png

Vídeo Pràctiques Restauratives a l'escola (subtitulat en català)

cercle restauratiu pearl cohn.png

Vídeo cercles restauratius de Pearl Cohn High School (subtitulat en català)

PR BELINDA.png

Pràctiques restauratives a l'aula, Belinda Hopkins

TEMPS DE CERCLE BELINDA.png

Temps de cercle i reunions en cercle, Belinda Hopkins

Arreglant amics: dinàmiques i activitats del CEIP s'Olivera

cercles vídeo.png

Campanya convivència i bullying. Cercles al CEIP Gabriel Vallseca

presentació emprada al curs de PR jean schmitz

Presentació emprada al curs de PR per T. O'Conell i J. Schmitz

referències bibliogràfiques.jpg

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (enfocament restauratiu, mediació, programes globals i comunicació)

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

 

 

Torna al menú presentació