Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Mediació

 

Trobada d'alumnes mediadors

Eivissa 8 de juny de 2018

Àlbum

quadernet mediador.pngQUADERNET MEDIADORS.pdfQUADERNET MEDIADORS.pdf

Trobada d'alumnes mediadors

Alcúdia 18 de maig de 2018

Àlbum

Trobada d'alumnes mediadors

Alcúdia 25 de maig de 2018

vídeo 1

vídeo diplomes

Trobada d'alumnes mediadors

Alcúdia 1 de juny de 2018

Àlbum

Trobada d'alumnes mediadors

Inca 5 de maig de 2017

Cal descarregar per veure el vídeo

Trobada d'alumnes mediadors

Palma 12 de maig de 2017

Cal descarregar per veure el vídeo 1

vídeo 2

Trobada d'alumnes mediadors

Palma 19 de maig de 2017

Cal descarregar per veure el vídeo 1

vídeo 2

temps de mediació.png

Quadern de treball "Temps de mediació"

temps de mediació.png

Materials fotocopiables

temps de mediació.png

Manual abreujat "Mediació en acció"

Guió de mediació primària.pdfGuió de mediació primària.pdf

vídeo mediació miguel de cervantes.png

Exemple d'una mediació a primària. Vídeo 8:30min

Guió de mediacio secundària.pdfGuió de mediacio secundària.pdf

mediació laia.png

Exemple d'una mediació a secundària. Vídeo 13min

 

Guia del bon mediador

mediació2.jpg

convives mediación.png

Revista Convives, núm. 4, "Mediación escolar".

conflicte com a factor de convivència.jpg

"El conflicte com a factor de convivència", un article de Fidel Molina Luque.

exemples mediació.jpg

4 exemples de mediació resolts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna al menú presentació