Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

 

Directora:

Marta Escoda 971 17 76 08 Ext: 62199 mescoda@dgice.caib.es
ATD:
Mica Garau 971 17 76 08 Ext: 62200 mmgarau@dgice.caib.es
Aina Amengual 971 17 76 08 Ext: 62201 aamengual@dgice.caib.es
Elena Navarro 971 17 76 08 Ext: 62202 enavarroduch@dgice.caib.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna al menú presentació