Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 

Estructura i equip

 

Directora:

Marta Escoda Trobat 971 17 76 08 Ext: 62199 mescoda@dgice.caib.es
ATD:
Maria Antònia Bauçà Portell 971 17 76 08 Ext: 62200 mabauca@dgice.caib.es
Vicenç Rul·lan Castañer 971 17 76 08 Ext: 62201 vrullan@dgice.caib.es
Elena Navarro Duch 971 17 76 08 Ext: 62202 enavarroduch@dgice.caib.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna al menú presentació