Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

Directora:

Marta Escoda 971 17 76 08 Ext: 62199 mescoda@dgice.caib.es

Assessors Tècnics Docents:

Jaume Font 971 17 76 08 Ext: 62200 jfont1@dgice.caib.es
Aina Amengual 971 17 76 08 Ext: 62201 aamengual@dgice.caib.es
Alexandre Camacho 971 17 76 08 Ext: 62202 acamachoprats@dgice.caib.es

Tècniques de Coeducació i Diversitat:

Mallorca:
Josefina Ribera 971 17 76 08 jribera@dgice.caib.es
Silvia Figuerola 971 17 76 08 sfiguerola@dgice.caib.es
Menorca:
Catalina Pons 971 36 90 08 catalinapons@dgice.caib.es
Torna al menú presentació