Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 4/1983, de dia 15 de juny, pel qual es nomena el conseller de l'Interior, Il·lm. Sr. Jaime Llompart Salvà, com a Secretari del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

15/06/1983

Decret 4/1983, de dia 15 de juny, pel qual es nomena el conseller de l'Interior, Il·lm. Sr. Jaime Llompart Salvà, com a Secretari del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma BOCAIB núm. 1 de 1983

Català - Castellano