Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 2/1983, de dia 15 de juny, pel qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdit nº 11/1983

HISENDA I PRESSUPOSTS

15/06/1983

Decret 2/1983, de dia 15 de juny, pel qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdit nº 11/83 BOCAIB núm. 1 de 1983

Català - Castellano