avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Relació de places vacants disponibles als centres concertats

Relació de places vacants disponibles als centres concertats

 

07000650 - FRAY JUAN BALLESTER (CAMPOS)
Telf: 971 650821     e-mail: administracio@frajoanballester.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07000959 - ESCOLANIA DE LLUC (LLUC)
Telf: 971 871535     e-mail: info@escolanialluc.net
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07001319 - NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (EIVISSA)
Telf: 971 301418     e-mail: secretaria@consolacion-eivissa.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07001344 - SA REAL (EIVISSA)
Telf: 639810827     e-mail: director@sareal.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO I BATX Recursos digitals, programació i tecnologia 18
2 ESO I BATX Català o castellà i àmbit sociolingüístic 12
3 ESO Música 6
4 ESO Llengua castellana 16
5 ESO Llengua castellana 16

 

07001459 - SANTO TOMÁS DE AQUINO (INCA)
Telf: 971 500361     e-mail: colegio@santotomasdeaquino.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07001460 - PUREZA DE MARIA (INCA)
Telf: 971 881875     e-mail: purezademaria@pmaria-inca.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Matemàtiques, física i química 17
2 ESO Matemàtiques, física i química 20

 

07001526 - BEATO RAMON LLULL (INCA)
Telf: 607907132     e-mail: centre@beatramonllull.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07001721 - NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (LLUCMAJOR)
Telf: 971 661309     e-mail: nsgracia@nostrasenyoradegracia.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07001939 - SANT JOSEP (MAÓ)
Telf: 971 355804     e-mail: centre@santjosep.fecib.net
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Català 7

 

07002440 - LA SALLE (INCA)
Telf: 971 600249     e-mail:pontdinca@lasallevp.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Tecnologia i digitalització 5
2 ESO Tecnologia 3
3 ESO Matemàtiques 1

 

07002622 - LLADÓ (PALMA)
Telf: 971 268065     e-mail:info@colegiollado.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO PT 18

 

 

07002701 - SANT ANTONI ABAT (PALMA)
Telf: 971 426001      e-mail: info@csantantoniabat.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07002816 - VIRGEN DEL CARMEN (PALMA)
Telf: 971 730630      e-mail: secretaria@vcarmenpalma.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07003067 - SANT JOSEP OBRER II (PALMA)
Telf: 971 473 308      e-mail: rrhh@sjo.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07003262 - SANTA MÓNICA (PALMA)
Telf: 610 068 712      e-mail: lporter@colegiosantamonica.eu
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Matemàtiques 8

 

07003298 - SANT FRANCESC (PALMA)
Telf: 647358873    e-mail: direccio.secundaria@santfrancesc.net
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Matemàtiques i digitalització 6
2 BATXILLERAT Matemàtiques, programació i tractament de dades 13

 

07003341 - PEDRO POVEDA (PALMA)
Telf: 971 474096     e-mail: direccio@cpedropoveda.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 INFANTIL Música 3
2 PRIMÀRIA Música 21
3 ESO Tecnologia, Biologia, Física i química, Matemàtiques i Cooperació i serveis a la comunitat 23

 

07003602 - MANJÓN (PALMA)
Telf: 971 294711     e-mail: direccio@escolamanjon.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Llengua catalana i literatura 12

 

07003651 - SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO (PALMA)
Telf: 636058378     e-mail: m.bolivar@colegiosanalfonso.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07003687 - NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (PALMA)
Telf: 971 474526     e-mail: direccion@consolacionvivero.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Llengua Catalana 11
2 ESO Llengua Catalana 9

 

07003717 - SANT PERE (PALMA)
Telf: 971 475050     e-mail: direcsobat@colegisantpere.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO/BATX Matemàtiques, Física i química, Biologia i Tecnologia 18
2 ESO/BATX Català 23
3 ESO Psicopedagogia 23
4 ESO Matemàtiques, Física i química 23

 

07003730 - LA IMMACULADA (PALMA)
Telf: 645 334382     e-mail: badrover@fcdm.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07003973 - MATER MISERICORDIAE (PALMA)
Telf: 971 274959     e-mail: svaleria.rojo@orgmater.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 INFANTIL Pedagogia terapèutica 24
2 INFANTIL Pedagogia terapèutica 7

 

07004230 - CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) (PALMA)
Telf: 625 898551     e-mail: directora.executiva@cide.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 CFGS Programació 7
2 CFGS Accés a dades 8
3 CFGS Preparació del modul d'anglès 3
4 CFGS Base de dades 5
5 ESO Recursos digitals 6
6 ESO Tecnologia i digitalització 10
7 ESO Tutoria i atenció educativa 2
8 ESO Suport 5
9 ESO Tecnologia 6
10 CFGM Electrònica 3
11 CFGM Instal·lacions domòtiques 6
12 CFGM Suport 2
13 CFGM Infr. Comunes Teleco 6
14 ESO Anglès 18
15 FP Anglès 5
16 FP ADG21 Empresa l'Aula 8
17 FP ADG21 FCT 3
18 ESO Anglès 13

 

07004278 - MADRE ALBERTA (PALMA)
Telf: 971 792085     e-mail: direccion.esobach@madrealberta.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO-BATX Taller consum responsable, formació i orientació laboral, economia i empresa i disseny 21
2 BATX Química 4
3 BATX Física i Química 3
4 ESO Matemàtiques 3
5 BATX Tutoria 1
6 ESO Llengua catalana i literatura 23
7 ESO-BATX Llengua catalana i literatura 11
8 ESO-BATX Matemàtiques 14
9 ESO Física i química 11
10 BATX Química 4
11 ESO Matemàtiques 3
12 BATX Treball de recerca 2
13 ESO Llengua castellana 9
14 ESO Llengua catalana 3
15 ESO Alemany 4

 

07004308 - LA PURISIMA (PALMA)
Telf: 971 733868     e-mail: administracion@la-purisima.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Matemàtiques, tecnologia, física i química 24

 

07004333 - LA SALLE (PALMA)
Telf: 971 606385     e-mail: carmenllompart@lasallevp.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07004588 - SANT FRANCESC D'ASSIS (SA POBLA)
Telf: 971 862703     e-mail: sapobla@sfassis.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Alemany 9

 

07004679 - CAN BONET (SANT ANTONI DE PORTMANY)
Telf: 649 920 515     e-mail: escolacanbonet@gmail.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07005301 - RAMON LLULL (SANTA MARIA DEL CAMÍ)
Telf: 971 140620     e-mail: direccio@ramonllull.org 
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07005416 - BISBE VERGER (SANTANYI)
Telf: 971 163085     e-mail: info@bisbeverger.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07005623 - SAGRATS CORS (SOLLER)
Telf: 971 630497     e-mail: direccio@sagratscors.net
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Educació plàstica i visual 5

 

07005647 - ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA (PALMA)
Telf: 971 777131     e-mail: secretaria@cfpadema.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 CFGS Prótesis parcial removible metálica, de resina y mixta 5
2 CFGS Prótesis completa 5
3 CFGS Prótesis sobre implantes 5
4 CFGS Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 7

 

07006482 - MATA DE JONC (PALMA)
Telf: 971 736677     e-mail: equipdirectiu@matadejonc.cat
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07006500 - SANT JOSEP OBRER I (PALMA)
Telf: 971 473308    e-mail: rrhh@sjo.es
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07006664 - ES LICEU (PONT D'INCA)
Telf: 971 600986     e-mail: gerencia@esliceu.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 CFGS DESENVOLUPAMENT WEB Aplicacions web 5
2 CFGS DESENVOLUPAMENT WEB Llenguatge de marques 4
3 CFGS DESENVOLUPAMENT WEB Entorn de desenvolupament 3
4 CFGM SIST. MICROINFORMÀTIC I XARXES Aplicacions ofimàtiques 8
5 CFGM SIST. MICROINFORMÀTIC I XARXES Muntatge i manteniment dels equips 7
6 ESO Alemany 2

 

07006767 - AULA BALEAR (SA VILETA)
Telf: 971 202301     e-mail: direcciosecundaria@aulabalear.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES

 

07007221 - NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION (PALMA)
Telf: 971 294762     e-mail: direccion@consolacionindioteria.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO Tecnologia, teconologia i digitalització, matemàtiques, física i química 18
2 ESO Anglès, alemany 19
3 ESO Religió catòlica 4

 

07008326 - CCEE JUAN XXII (INCA)
Telf: 971 881038     e-mail: joan23@patronatjoan23.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 Educació especial bàsica Educació especial 8
2 Educació especial bàsica Educació especial 24
3 Educació especial bàsica Educació especial 24
4 Educació especial bàsica Educació especial 6
5 Educació especial bàsica Educació especial 6

 

07012937 - SANT FRANCESC D'ASSÍS (ES PIL·LARÍ, PALMA)
Telf: 971 494000     e-mail: katiana@santfrancesc.fundacionxafer.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 INFANTIL ANGLÈS, EDUCACIÓ FÍSICA, MÚSICA, PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I AUDICIÓ I LLENGUATGE 24
2 INFANTIL ANGLÈS, EDUCACIÓ FÍSICA, MÚSICA, PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I AUDICIÓ I LLENGUATGE 24

 

07013528 - AIXA-LLAÜT (PALMA)
Telf: 971 439954     e-mail: lturell@instituciomallorca.org;iramis@instituciomallorca.org
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 ESO I BATX Llengua Catalana i literatura 23
2 ESO Música 5

 

07015151 - TOTH EDUCATIU (PALMA)
Telf: 971 479407     e-mail: secretaria@totheducatiu.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 FP Reparació d'averies i reposició de materials 6
2 FP Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives 6
3 FP Assistència en l'organització d'espais, activitats i repartiment de material 6
4 FP Atenció al client 3
5 FP Tècniques administratives bàsiques 6
6 FP Arxiu i comunicació 4

 

07015525 - QUATRE PER QUATRE (PALMA)
Telf: 971 479407     e-mail: secretaria@totheducatiu.com
VACANT ETAPA ASSIGNATURES HORES
1 EE Pedagogia terapèutica 10

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​