avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Novetats del tràmit d'inscripció de la convocatòria de maig de 2024

Novetats del tràmit d'inscripció de la convocatòria de maig de 2024

Identificació electrònica per poder dur a terme els tràmits telemàtics d’inscripció a les proves de llengua catalana i de revisió

El Govern de les Illes Balears, en la seva relació amb els ciutadans i les empreses, utilitza sistemes d’identificació i signatura electrònica prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Atès això, a la convocatòria de maig de 2024 s'activarà un tràmit telemàtic d’inscripció a les proves de llengua catalana en el qual les persones interessades hauran d’identificar-se i signar electrònicament. Per tant, es recomana a les persones que tenen previst inscriure’s a les pròximes convocatòries de proves que es donin d’alta d’un sistema d’identificació electrònica.

Les persones interessades podran identificar-se electrònicament per dur a terme el tràmit telemàtic mitjançant el sistema Cl@ve, que és una plataforma comuna, proveïda per l’Administració General de l’Estat orientada a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i que permet identificar-se i signar mitjançant un dels mètodes següents:

  • Cl@ve Certificat: permet identificar-se i signar mitjançant un certificat electrònic, com ara l’inclòs en el DNI electrònic, o els certificats electrònics personals.
  • Cl@ve Permanent: permet la identificació mitjançant un usuari i contrasenya establerts prèviament. En combinació amb Cl@ve Firma també permet signar electrònicament.

Si bé Cl@ve admet un altre mètode d’accés (Cl@ve PIN), aquest només permet la identificació davant les administracions públiques, però no la signatura de les sol·licituds. Per aquest motiu, no és adequat per dur a terme tramitacions telemàtiques.

Per poder emprar Cl@ve Permanent, és necessari registrar-se a Registre Cl@ve. En aquest sentit, el registre presencial a Cl@ve es pot dur a terme, a més dels llocs indicats a Registre a Cl@ve, a la Xarxa d’Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que es poden consultar a la web d’atenció a la ciutadania.

Podeu trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d’identificació a la pàgina de Cl@ve.

Per poder usar Cl@ve amb un certificat electrònic reconegut, és necessari que el certificat sigui d’una persona física, d’un representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, o d’un empleat públic inclòs en la Llista de prestadors de serveis de certificació (TSL) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Alguns exemples de certificats electrònics que es poden utilitzar són l’inclòs en el DNI electrònic o els certificats electrònics personals emesos per la Fàbrica Nacional de Moneta i Timbre.

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​