avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

NOU-Resolució del director general d'FP i FPP de les sol·licituds lliurades entre el 01/10/2023 i el 31/12/2023 i els annexos corresponents

NOU-Resolució del director general d'FP i FPP de les sol·licituds lliurades entre el 01/10/2023 i el 31/12/2023 i els annexos corresponents

Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es tindran per desistides, inscrites o denegades de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat les sol·licituds de reconeixement d’activitats formatives lliurades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023. INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ D'ESMENES 16/01/2024 Segons el Requeriment del director general de Personal Docent i Centres Concertats d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023 A l’annex figuren les activitats formatives que requereixen ser esmenades i les persones que hi figuren han de seguir les següents instruccions: No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada mitjançant un document pdf diferent per a cada esmena requerida. Cada document pdf s’ha de titular amb el següent format: Títol activitat formativa_esmena                 Exemple: Atencio a la diversitat_esmena Les esmenes s'hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que trobareu clicant aquí El tràmit estarà obert de dia 17 de gener fins dia 6 de febrer de 2024 ambdós inclosos.

default-content-image 28 febrer 2024

Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es tindran per desistides, inscrites o denegades de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat les sol·licituds de reconeixement d’activitats formatives lliurades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023.


INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ D'ESMENES 16/01/2024

Segons el Requeriment del director general de Personal Docent i Centres Concertats d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023


A l’annex figuren les activitats formatives que requereixen ser esmenades i les persones que hi figuren han de seguir les següents instruccions:

  1. No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides.
  2. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada mitjançant un document pdf diferent per a cada esmena requerida. Cada document pdf s’ha de titular amb el següent format:

Títol activitat formativa_esmena                 Exemple: Atencio a la diversitat_esmena

Les esmenes s'hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que trobareu clicant aquí

El tràmit estarà obert de dia 17 de gener fins dia 6 de febrer de 2024 ambdós inclosos.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Data d'actualització: 28 febrer 2024


Comparteix

× Contingut temporal pendent d'actualització