avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Les Illes Balears varen batre al maig el rècord de producció d’energies renovables

Les Illes Balears varen batre al maig el rècord de producció d’energies renovables

Al maig la generació d’energia fotovoltaica va ser de 58.328 MWh, cosa que representa el 16 % de la producció total d'electricitat L’evolució de les renovables respecte al total de la producció elèctrica ha registrat un creixement sostingut, en passar de 7,5 % el 2022 a l’11,5 % el 2023

Les Illes Balears varen batre al maig el rècord de producció d’energies renovables 27 juny 2024

Les Illes Balears van batre al maig el rècord de producció d’energies renovables en aconseguir una generació de 58.328 MWh provinents d’energia fotovoltaica, cosa que representa el 16 % de la producció total elèctrica, d’acord amb les dades proporcionades per Red Eléctrica.

Aquest augment de producció d’energia neta ha estat possible gràcies a l’impuls dels plans del Govern, a través de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, per accelerar i aprofundir la transició energètica per mitjà de l’estímul a les inversions a parcs solars i la promoció d’autoconsums mitjançant ajuts dirigits a la ciutadania, les empreses i les administracions públiques.

Cal destacar que la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica a les Illes Balears va ser de 229 MW el 2022 i al tancament del 2023 aquesta quantitat va augmentar fins als 333 MW. L’evolució de la generació d’energies renovables respecte al total de la producció elèctrica ha registrat un creixement sostingut, en passar de 7,5 % el 2022 a l’11,5 % el 2023, fins a marcar la fita del 16 % només al maig d’aquest any.

Pel que fa a l’evolució de les xifres màximes registrades en generació elèctrica fotovoltaica, les dades mostren un augment mes rere mes. Així, la màxima producció generada al mes de gener va ser de 1.432 MWh, el dia set; la de febrer va ser de 1.761 MWh, el dia 29; la de març 2.403 MWh, registrada el dia 15; la d’abril 2430 MWh assolida el dia quatre, i la de maig 2.703 MWh, un pic aconseguit concretament el dia 25.

Entre els aspectes que han contribuït a l’augment de la proporció de renovables en la xarxa al maig destaca el fet que es tracta d’un dels mesos amb major nombre d’hores de sol per a ser aprofitades pels sistemes de generació de fotovoltaica, a més de que els valors de demanda elèctrica a les illes per aquestes dates estan encara continguts perquè no es requereix d’equips de climatització i l’afluència turística encara no és molt alta.

La Conselleria, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), aprofundeix en la posada en marxa de polítiques públiques que permetin ampliar el consum d’energia renovable a les illes i promoure l’ús d’instal·lacions pioneres com els autoconsums compartits i la licitació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics, entre d’altres.

Així, l’IBE preveu la posada en funcionament de més de 15 projectes d’autoconsums compartits a les Illes Balears durant el 2024 i, en finalitzar la legislatura actual, s’espera disposar d’almenys una instal·lació d’aquest tipus a cadascun dels municipis de la comunitat autònoma.

Aquest sistema permet que les persones i les empreses que no disposen d’espai per tenir el seu propi autoconsum, no vulguin fer obres o es trobin de lloguer puguin contribuir a la transició energètica mitjançant la utilització d’aquest model de consum d’energies netes en què hi participa més d’un consumidor final. En aquestes instal·lacions, promogudes per l’lnstitut Balear de l’Energia, l’electricitat produïda es reparteix entre tots els participants, d’acord amb el percentatge de participació assignat a cadascun. D’aquesta manera s’estalvia a la factura de llum i es contribueix a reduir la petjada de carboni dels habitatges.


Data d'actualització: 27 juny 2024


Comparteix