avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Increment Salarial

Increment Salarial

Increment sal 27 febrer 2024

INCREMENT RETRIBUTIU

L'increment de les retribucions del personal docent no universitari del 0,5%, amb efectes retroactius des del gener de 2023, s'abonarà a la nòmina de març de 2024. 

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2024 pel qual s'autoritza l'increment de les retribucions del personal al servei de l'Administració i de la resta d'els integrants del sector públic autonòmic
Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 %

Data d'actualització: 27 febrer 2024


Comparteix