avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Convocatòria i les bases del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL PROCEDIMENT PER PROVEIR LLOCS DE FEINA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PEL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ

Convocatòria i les bases del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

Correcció d'errades de la Convocatòria i les bases del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

Concurs de trasllats 26 juny 2024

02/07/2024

Un cop publicada la resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, per la qual s'aproven la convocatòria i les bases del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació, al BOIB de 29 de juny (annex 2) i al BOE de l'1 de juliol, es comunica que per un error material s'han oferit els llocs de feina F01760087 i F01760105 quan estan assenyalats com a llocs de treball a amortitzar. Actualment s'està tramitant la corresponent resolució de modificació d'errades on aquests llocs de feina quedaran eliminats.

30/06/2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de feina de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament, que figura en l’annex 2.

Els destinataris de la mateixa són el personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, personal funcionari de l'Administració de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i de les corporacions locals.

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat si aquesta darrera publicació es fa en data posterior (des del dia 2 al 22 de juliol de 2024).

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació de les errades

Data d'actualització: 16 juliol 2024


Comparteix