avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: publicació dels resultats provisionals

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: publicació dels resultats provisionals

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS PROVISIONALS DE LES PROVES DE LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2024


I. RESULTATS PROVISIONALS PER NIVELL

Consultau al final d’aquesta pàgina les llistes de resultats provisionals per nivell.

Requisits per ser apte

Nivell A2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).

Nivells B1, B2, C1 i C2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts), àrea 3 (60 punts) i àrea 4 (60 punts).

Llenguatge administratiu: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).

Altres informacions

— El guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió i interacció escrites perquè no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2) o les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2, C1 i C2).

— En els resultats de llenguatge administratiu, el guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió escrita perquè no s’han superat les àrees 1 i 3.

— La qualificació de 0 punts en la columna de l’àrea 2 o de l’àrea 3, segons el nivell, és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).

— El guionet (—) a l’àrea 3 (nivell A2) o en l’àrea 4 (nivells B1, B2, C1 i C2) indica que l’examinand no es va presentar a la prova oral.


II. TRÀMIT DE REVISIÓ DE PROVES

Es pot sol·licitar:

a) La revisió de la prova, tràmit que du a terme el Tribunal sense la presència ni la participació de l’examinand. El resultat de la revisió es dona a conèixer mitjançant la publicació dels resultats definitius en el web (ieb.caib.cat) i en la Seu Electrònica (seuelectronica.caib.cat) a partir de les 15 hores del dia establert en el calendari de la convocatòria.    

b) El tràmit de vista, tràmit que consisteix en la tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand, el full d’avaluació de l’expressió escrita o oral i el full de revisió del Tribunal. Aquest tràmit es du a terme durant els mesos posteriors a la publicació dels resultats definitius aprovats per cada tribunal.

El termini per sol·licitar la revisió de la prova és del 28 al 29 de febrer, ambdós inclosos.

La sol·licitud de revisió es pot formalitzar telemàticament o presencialment, tot i que és recomanable fer el tràmit telemàticament.

1. Tràmit telemàtic

Tràmit telemàtic de revisió de les proves

IMPORTANT: per fer el tràmit telemàtic l’aplicació us demanarà que us identifiqueu amb el codi d’inscripció (codi que consta en el justificant de matrícula) i la vostra data de naixement. Consultau les instruccions del tràmit telemàtic de revisió que trobareu als documents adjunts.

2. Tràmit presencial

Al final d’aquesta pàgina hi trobareu el model de sol·licitud.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar la sol·licitud de revisió de la prova mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica. També podeu presentar directament la sol·licitud de revisió a l’oficina de registre i atenció a la ciutadania ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (sense cita prèvia).

b) Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

D’acord amb el calendari establert, els resultats definitius de les proves es publicaran el dia 12 d'abril, a partir de les 15 hores.


III. EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS

Després de la publicació dels resultats definitius (12 d'abril) i una vegada duit a terme el tràmit de vista, s’ordenarà la publicació en el BOIB, mitjançant una resolució, de la relació d’aptes definitiva de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, i s’expediran els certificats corresponents.

La previsió és que els certificats oficials s’enviïn durant el mes de maig per correu electrònic a l’adreça electrònica que es va fer constar en la sol·licitud d’inscripció.

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l’expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: motiu que justifiqui l’expedició del certificat provisional, nom complet, DNI i nivell del qual s’és apte.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​