avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025

CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025

21/12/2023

Modificació del calendari de desenvolupament del exercicis, pel torn lliure, inlosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari

S'informa que en data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica el calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:
Torn lliure:
Per a tots els cossos adscrits als subgrups A.1 i A.2:
- Primer exercici: de l'1 de juny de 2024 al 31 de juliol de 2024.
- Segon exercici: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d¿octubre de 2024.
- Tercer exercici: de l'1 de març de 2025 al 30 d¿abril de 2025.
Per a tots el cossos adscrits als subgrups C.1, C.2 i AP:
- Primer exercici: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d¿octubre de 2024.
- Segon exercici: de l'1 de febrer de 2025 al 31 de març de 2025.


20/12/2023

CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025

17/01/2023

Correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s’ ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).


Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127981

17/01/2023

Correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, a l’especialitat auxiliar de suport reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la CAIB

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s’ ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127978
 

20/12/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar les convocatòries en els documents adjunts o en la Seu electrònica.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució per la qual s'aprova la convocatòria pel torn lliure i promoció interna,inclosa la reserva de persones amb discapacitat de l'administració de la CAIB
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure auxiliar de suport corresponent al 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de la CAIB
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'ingrés pel torn lliure inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari de la CAIB

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​