Torna

Xylella Fastidiosa

Tal com indica la normativa vigent, els vegetals infectats per Xf han de ser eliminats immediatament després de la detecció oficial.

El titular pot realitzar la destrucció amb medis propis o pot sol·licitar que la destrucció dels vegetals la realitzi el personal de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de manera subsidiària i gratuïta. 

La destrucció es realitzarà in situ o en un lloc designat per a tal efecte dins la zona infectada, i de tal forma que es pugui garantir que no hi propagació.

Es permet, basant-se el nivell de risc, limitar la destrucció únicament a les branques i el fullatge, i sotmetre la fusta al tractament fitosanitari contra insectes vectors descrit en l'apartat anterior. L'aprofitament de la fusta ha de ser autoritzat per la Comunitat autònoma, que serà l'encarregada d'establir un procediment per al mateix. El sistema radicular dels vegetals s'eliminarà o desvitalitzarà mitjançant un tractament fitosanitari que eviti el naixement de nous brots.

Per això, si la eliminació és realitzada:

  1. per medis propis,
  2. per l'Administració,
  3. o es vol comunicar un aprofitament de fusta,

s'ha d'omplir el següent formulari i registrar per qualsevol del mitjans establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Model de comunicació prèvia

Registre General de Sanitat Vegetal