Torna

Salut sexual

 
Sexualitat i salut sexual

Els humans som éssers sexuats per naturalesa. El nostre cos és sexuat: els gens, les hormones, la figura corporal, els genitals i la nostra forma de reproducció són sexuades.

La sexualitat com una forma d’energia i una capacitat

Podem definir la sexualitat com una forma d’energia que ens capacita per:
 

 • Establir vincles d’intimitat amorosa.
 • Sentir plaer eròtic.
 • Reproduir-nos.

Al llarg de la nostra vida anam desenvolupant aquestes capacitats. Ho feim a través del procés de sexuació, que s’inicia en la concepció i dura tota la vida.

El procés de sexuació

El procés de sexuació comprèn tots els aspectes que contribueixen a la caracterització de la sexualitat de cada persona, de manera genuïna. Per això es diu que hi ha tantes sexualitats com persones. Cada persona té la seva forma de sentir i viure el plaer eròtic, la intimitat amorosa i la reproducció.

Som éssers únics en tots els aspectes de la vida, també en la nostra condició d’éssers sexuats i en la forma d’expressar la sexualitat

El desenvolupament ple de la sexualitat depèn d’aspectes fisiològics i de la satisfacció de necessitats humanes bàsiques com el desig de contacte, intimitat, expressió emocional, plaer, tendresa i amor. Durant el procés de sexuació es configuren:

 • El  sexe. Les característiques corporals i el funcionament del nostre organisme (gens, hormones i genitals, i altres caràcters sexuals).
 • El gènere. La identificació amb uns determinats rols i comportaments que socialment s’atribueixen a cada sexe (forma de vestir, de relacionar-se, d’assumir responsabilitats socials, familiars i professionals).
 • La identitat sexual.  El sentiment de pertànyer a un determinat sexe.
 • La orientació sexual (també anomenada orientació del desig). Fa referència a l’atracció sexual cap a persones que pertanyen a un determinat sexe.
 • Les preferències eròtiques. Allò que estimula el desig i l’atracció sexual a una persona amb més facilitat.

Podeu trobar més informació sobre identitat i orientació sexual a l’apartat de diversitat sexual

Per poder viure la sexualitat de forma plaent, satisfactòria i segura és necessari conèixer bé el nostre cos i saber que som éssers vulnerables. També és important que sapiguem:

 • Què ens agrada i què no.
 • Escoltar els nostres sentiments i emocions.
 • Comunicar adequadament els nostres sentiments i desitjos.
 • Marcar els límits que no volem que ningú traspassi.

La salut sexual

La sexualitat es construeix a través de la interacció entre la persona i les estructures socials. El desenvolupament ple és essencial per al benestar individual, interpersonal i social.

Per gaudir d’una bona salut és imprescindible gaudir també d’una bona salut sexual. La salut sexual és un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat. Requereix un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència.

Cada any, el 4 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Sexual.