Torna

Salut sexual

Salut sexual

La sexualitat és una capacitat innata i un aspecte essencial de la nostra vida. Som éssers sexuats des d’abans del nostre naixement. De la mateixa manera que podem alimentar-nos, fer exercici físic o pensar,  també tenim la capacitat de comunicar-nos de forma eròtica amb nosaltres mateixos i amb altres persones. L’expressió de la sexualitat ens permet sentir plaer i benestar i contribueix a la realització personal i a la satisfacció general.

La sexualitat abasta el sexe, la identitat sexual, els rols de gènere, l’orientació sexual, l'erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La vivència de la sexualitat influeix de forma important en la nostra salut física i emocional. Per gaudir d’una bona salut és imprescindible una bona salut sexual, entesa com la capacitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de coerció, discriminació i violència

Informació destacada

"Amb tots els sentits"

Programa d’educació afectiva i sexual en l’àmbit educatiu

L’entorn educatiu ofereix un àmbit idoni per treballar l’afectivitat i la sexualitat com a elements essencials per al desenvolupament integral dels infants i adolescents, tal com recull la Llei d’igualtat de dones i homes aprovada el 28 de juliol de 2016 en el Parlament de les Illes Balears.

 

  carpeta-blava.pngAccés a la documentació


Vídeo de presentació del programa “Amb tots els sentits” per a l’educació secundària

Aquest vídeo ofereix una visió global del programa, per aquesta etapa educativa. La seva finalitat és presentar el programa al professorat, a l’alumnat, a les famílies i, en general, a la totalitat dels membres que integren la comunitat educativa. 

descarga-pdf.gif Document de preguntes i respostes sobre sexe i COVID-19

go.gif També podeu consultar les recomanacions de la Federació de Planificació Familiar Estatal


 

descarga-pdf.gif Veure document


Principis per a l'educació integral en sexualitat

 
descarga-pdf.gif 
Descarrega el díptic complet


Congreso Mundial de Salud Sexual en la Ciudad de México. Declaración sobre el placer sexual

Veure document (PDF)

Servei d’Accessibilitat Sexual (SAS) per a persones amb disfunció funcional

El servei ofereix informació, orientació i teràpia sexual. Podeu accedir a més informació a https://www.aspaymbaleares.org/index.php


Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans*. Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26 de juny de 2020

Veure document (PDF)


>> Accés a la informació