LET'S CLEAN UP EUROPE

La campanya Let’s Clean Up Europe neix dintre del projecte anomenat Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) que forma part del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

La EWWR és un projecte que vol conscienciar la societat davant la importància de la prevenció davant la gran quantitat de residus que generam i de la correcta gestió que en feim dels mateixos. El millor residu és aquell que no es genera!

La prevenció de residus es pot definir també com el conjunt de mesures adoptades per evitar que una substància, un material o un producte esdevinguin residus. Amb aquestes mesures es vol reduir:

·  La quantitat de residus generats; això també es pot aconseguir fent un millor consum, i reutilitzant i allargant la vida dels productes.

·  Els efectes nocius en el medi ambient i la salut humana que provoca la generació i posterior tractament dels residus.

·  La quantitat de substàncies nocives en materials i productes.

 La campanya Let’s Clean Up Europe preveu la possibilitat de realitzar actuacions de retirada de residus abocats de manera incontrolada al medi ambient, així com, actuacions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R’s) dels residus que generam, amb l’objectiu de sensibilitzar la nostra societat davant aquesta problemàtica.

Què és un «European Clean Up Day (ECUD)»? Una «operació de neteja» és una acció per sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la gestió incorrecta dels mateixos.

Parlar de prevenció davant l’existència de residus abocats és una situació ideal que permet sensibilitzar l’opinió pública i mediatitzar eficaçment la nostra acció.

La dimensió europea d’aquesta operació és un punt a favor, ja que permet tenir una estimació de les quantitats de residus recollits durant els ECUD que es fan a Europa.

Let's Clean Up Europe és una campanya que té dos objectius principals:

·  Mobilitzar aquells actors locals (associacions, serveis tècnics de les administracions locals, per exemple) disposats a comprometre’s en accions destinades a reduir els residus. Informar-los de les diferents temàtiques de prevenció i convidar- los a participar en una activitat social i lúdica.

 ·  Sensibilitzar un ampli sector del públic amb la publicació de la celebració del ECUD als mitjans de comunicació.